Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS serdecznie zaprasza seniorów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w ramach projektu „Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja”.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS serdecznie zaprasza seniorów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja”. Celem konkursu jest zaangażowanie seniorów z województwa śląskiego do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym poprzez fotografię zaangażowaną społecznie.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego, którzy ukończyli 60 lat. Na konkurs należy przesłać autorskiego zdjęcie (lub 2 zdjęcia), wykonane w roku 2015 i ukazujące życie seniorskie w jego cieniach i blaskach.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 września 2015 roku do godziny 23.59. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy foto.kafos@gmail.com.

Przed udziałem w konkursie należy dokładnie zapoznać się z regulaminem.

Projekt „Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja” jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.