Prezydent Miasta Katowice zachęca mieszkańców Katowic na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia.

Prezydent Miasta Katowice zaprasza najstarszych mieszkańców miasta do wykonania bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Szczepienia wykonywane będą od 14 września bieżącego roku.

Szczepienia przeciwko grypie są częścią programu profilaktyki zachorowań ma grypę “Słoneczna jesień”. Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego. Przebiega z gorączką, kaszlem i ogólnym osłabieniem. Zarażenie grypą następuje drogą kropelkową, choroba ta przenosi się z osoby na  osobę.

W  pewnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia wskutek komplikacji, do których zalicza się zapalenie płuc, oskrzeli, mięśni oraz ucha środkowego, a także niewydolność nerek i nasilenie zmian otępiennych u osób starszych.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i  jej powikłaniami jest szczepienie. Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki zachorowań przez kilkanaście uznanych Towarzystw Naukowych na świecie w tym Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) WHO, Amerykańską Akademię Pediatrii.

Udział w  programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do  realizacji szczepienia. Z bezpłatnych szczepień ochronnych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Katowic – prosimy o zgłaszanie się z dowodem osobistym.

W  związku z  ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o  udziale w  akcji szczepień decyduje kolejność zgłoszeń.

Spis placówek, w których można się zaszczepić znajduje się w załączniku.