Prezydent Miasta Katowice zaprasza najstarszych mieszkańców miasta do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.

Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2016 roku są w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. z z roczników 1956, 1955, 1954, 1941, 1940, 1939, 1931 i wcześniejszych) mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w którym znajdą się następujące badania: pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności fizycznej, badanie wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy następnie wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu.

Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z wybranymi przez Program w 2016 roku ośrodkami zdrowia:

  • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Kelm , ul. Powstańców 8/1, tel.: (32) 251-28-88
  • Medyczne Centrum Specjalistyczne „POLIMED”, ul. Korfantego 2 lub ul. Sandomierska 4/3, tel.: (32) 353 21 59, (32) 203 92 15
  • PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul. Żelazna 1, tel.: 513 827 393
  • EMC Silesia Sp. z o. o., ul. Morawa 31, tel.: (32) 353 10 15, (32) 204 91 06
  • Centrum Medyczne Falck, ul. Młyńska 23, tel.: (22) 535 91 91

W związku z ograniczoną liczbą zakontraktowanych świadczeń o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.