Z początkiem marca 2013 r. Centrum Inicjatyw Senioralnych inauguruje kampanię “SeniorWFormie”.

Kampania ma na celu promocję aktywności fizycznej wśród poznańskich seniorów. Organizatorzy będą przekonywać, że warunkiem koniecznym dla zdrowego starzenia się jest regularne podejmowanie aktywności fizycznej

Projekt skierowany jest zarówno do samych seniorów, jak i organizatorów zajęć rekreacyjnych. Każdy miesiąc będzie poświęcony jednej wybranej dyscyplinie sportowej, którą rekreacyjnie może uprawiać senior. Opisywane będą reguły i walory tej dyscypliny oraz miejsca, gdzie organizowane są takie zajęcia.

W marcu uczestnicy projektu “SeniorWFormie” poznawać będą grę w kręgle i bowling. W kolejnych miesiącach będą to m.in. pływanie, Nordic Walking, taniec, joga, gimnastyka.

Więcej informacji na stronie Centrumis.pl.