Kontakt

Wydawcą portalu Medme.pl jest spółka Pharma Partner Sp. z o.o, która jest częścią Pelion Healthcare Group.

 

Dane adresowe:

Pharma Partner Sp. z o.o.

ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź,

NIP: 9471975869,

KRS: 0000321925

 

Redakcja - kontakt z redakcją Medme.pl

Redaktor naczelna: Joanna Barczykowska-Tchorzewska

Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Czyżyńska

 

Email: redakcja@medme.pl

 

Reklama - kontakt z działem sprzedaży

Zapraszamy do współpracy

Email: reklama@medme.pl 

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: IOD@medme.pl

 

Drogi Czytelniku,

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z informacją o Twoich danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź (dalej jako „Pharma Partner” lub „Administrator”), adres e-mail: kontakt@medme.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych jest Kamil Miśtal, z którym można kontaktować się pisząc na adres IOD@medme.pl.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane przez Panią/ Pana za pośrednictwem strony www.cafesenior.pl, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora

 

Kto będzie miał dostęp do Twoich danych?

W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT). Dostawcy usług mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jaki istnieje w Pani/ Pana kraju zamieszkania, lecz Pharma Partner podejmie wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Ma Pani/ Pan prawo do uzyskania kopi danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisu medme.pl.

 

 Data edycji: 2021-09-14