Najniższa renta, gwarantowana przez państwo, wynosi 1000 złotych. Przynajmniej w teorii, bo są od tej zasady wyjątki. Ile wynosi najniższa renta – zależy od rodzaju świadczenia. Najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także renta socjalna, kształtują się na poziomie jeszcze niższym, niż tak zwana minimalna renta.

Najniższa renta rodzinna

Od marca najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także najniższa renta rodzinna wynoszą równo 1000 złotych brutto. Licząc „na rękę” – najniższa renta netto wynosi 854 złote. Tysiąc złotych, to o 118 zł więcej, niż wynosiła minimalna renta a także emerytura jeszcze pół roku temu (do końca lutego było to dokładnie 882,56 zł). Za pół roku, 1 marca 2018 roku, ma dojść do kolejnej waloryzacji rent i emerytur.

Czytaj więcej: Renta rodzinna – jak uzyskać i komu przysługuje

Ile wynosi najniższa renta

Wiadomo już, że świadczenia wzrosną o 2,7 procent (czyli 0,3 punktu procentowego więcej, niż pierwotnie zakładał rząd). To oznacza, że minimalna renta wzrośnie o 27 złotych brutto, do 1027 złotych miesięcznie. Netto daje to kwotę 875,57 złotych, a więc 21,57 złotych więcej niż dotąd w skali miesiąca. Na przestrzeni całego roku, osobom pobierającym najmniejszą rentę dodatkowo „wpadnie do kieszeni” 258,84 zł.

Czytaj też: Ile można dorobić do renty?

Najniższa renta chorobowa

Mimo, iż 1000 złotych to teoretycznie najniższa renta gwarantowana przez państwo, w rzeczywistości możliwe jest otrzymywanie jeszcze niższych świadczeń. Pierwszym takim przypadkiem jest najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej wysokość jest bowiem określona jako 75 procent renty przysługującej w przypadku całkowitej niezdolności. Tym samym najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi tylko 750 złotych. Jest to jednak o 73,25 złotych więcej, niż przed 1 marca 2017 roku. Natomiast od marca 2018 roku najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy powinna wynosić 770,25 złotych brutto.

Minimalna renta

Rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznaje się osobom, które wskutek choroby lub wypadku w dużej mierze straciły możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami (w odróżnieniu od niezdolności całkowitej, oznaczającej brak zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy).

Przeczytaj też: Praca chałupnicza – jak dorobić w domu?

Najniższa renta socjalna

Drugim przypadkiem, gdy świadczenie jest jeszcze mniejsze niż gwarantowana najniższa renta, jest renta socjalna. W tym przypadku ciężko nawet mówić o „najniższej rencie socjalnej”. Wyższych rent socjalnych po prostu nie ma. Stawka jest jedna i wynosi 84 procent najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to, jak łatwo obliczyć – 840 złotych brutto. Do końca lutego renta socjalna była przyznawana w kwocie 741,35 złotych brutto, zaś od marca 2018 roku będzie ona wynosić 862,68 zł brutto. Na rękę renta socjalna wzrośnie więc z obecnych 722,84 zł do 742,36 zł.

Rentę socjalną otrzymują osoby niezdolne do pracy, przy założeniu, że niezdolność ta powstała do 18 roku życia, albo w czasie nauki w szkole i na studiach, a więc – przed rozpoczęciem życia zawodowego.

Czytaj też: Choroba zawodowa – definicja. Wykaz chorób zawodowych

Najniższa renta inwalidzka

Renta inwalidzka to maksymalnie 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej. Warto wiedzieć, że minimalna renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy to 1000 złotych brutto. Natomiast najniższa gwarantowana renta inwalidzka dla osób z częściową niezdolnością to już tylko 750 złotych brutto. Jednak w marcu 2018 roku kwoty te mają wzrosnąć o 2,7 procent ze względu na waloryzację rent i emerytur.