Ile może dorobić emeryt w 2017 roku? Czy wejście w życie nowych przepisów emerytalnych od 1 października 2017 roku zmienia coś w kwestii pracy dla emeryta? Dlaczego wzrost przeciętnych zarobków w Polsce sprawia, że praca na emeryturze jest coraz bardziej opłacalna?

Ile może dorobić emeryt

Ile można dorobić na emeryturze – kwestia ta jest regulowana prawnie. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez limitu. Natomiast osoby, które nabyły uprawnienia przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a chcą się trudnić pracą na emeryturze, muszą uważać na limit dopuszczalnych zarobków.

Jest on ustalany na podstawie danych GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Obecnie limit dotyczący pracy na emeryturze wynosi 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu następuje zmniejszenie emerytury. Natomiast po przekroczeniu pułapu 130 procent średniej płacy, świadczenie otrzymywane z ZUS ulega zawieszeniu.

Zobacz też: Praca dodatkowa – w domu i przez internet

Ile można dorobić do emerytury?

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2017 roku, średnie wynagrodzenie w Polsce w 1 kwartale wyniosło 4353,55 złotych. W związku z tym, ile może dorobić emeryt?

  • do 3047 złotych brutto bez ryzyka obniżenia emerytury,
  • od 3047 do 5659 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu (70 proc. średniej pensji),
  • od 5659 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do emerytury.

Ograniczenia te nie dotyczą pracy na emeryturze, o ile jest ona wykonywana na podstawie umów, od których nie odprowadza się składek społecznych, a więc na przykład:

  • umów o dzieło,
  • umów najmu nieruchomości, jeśli nie stanowi on przedmiotu działalności gospodarczej.

Limity dotyczą zarobków uzyskiwanych na podstawie np. umowy o pracę albo umowy zlecenie.

Przeczytaj też: Przejście na emeryturę – nieuchronny koniec czy upragniony początek?

Praca dla emeryta

Ponieważ odpowiedź na pytanie ile może dorobić emeryt, jest bezpośrednio skorelowana z wysokością średniej płacy, a ta systematycznie rośnie, każdy kolejny kwartał przynosi podwyżkę limitu dotyczącego pracy na emeryturze. W stosunku do limitu obowiązującego od 1 marca do 31 maja, nowy pułap jest wyższy o 94 złote. Wcześniej kwartalny wzrost wyniósł aż 114 zł. Nowy limit, obowiązujący od 1 września, zostanie ogłoszony w sierpniu.

Praca na emeryturze

Limity dotyczące pracy na emeryturze dotyczą osób które już pobierają świadczenie, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, który dziś dla kobiet wynosi ponad 61, a dla mężczyzn ponad 66 lat, zaś po wprowadzeniu w życie zapisów nowej ustawy, 1 października 2017, zostanie obniżony do odpowiednio 60 i 65 lat.

Ponieważ po osiągnięciu wieku emerytalnego, można dorabiać bez ograniczeń, jego obniżenie o ponad rok będzie skutkować analogicznym skróceniem okresu, w którym należy przestrzegać limitu. Od 1 października osoby, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nie będą już musiały zastanawiać się, ile można dorobić na emeryturze.

Sprawdź: Ile można dorobić do renty? Renta a praca

Emerytura a praca

 Kolejną ważna kwestią dla osób, które chcą się trudnić pracą na emeryturze i nie stracić świadczenia – aby ZUS nie zawiesił emerytury: należy rozwiązać stosunek pracy w miejscu, w którym byliśmy zatrudnieni bezpośrednio przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Dopiero złożenie wypowiedzenia pozwoli na pracę na emeryturze bez utraty świadczeń. Co istotne, po nabyciu prawa do świadczenia emerytalnego, można ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy.

Czytaj też: