Rolników wybierających się na emeryturę czekają duże zmiany, już od 1 października 2017 roku. Emeryturę rolniczą z KRUS, w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego, będzie można otrzymać już po osiągnięciu 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety). Jak było przed wprowadzeniem poprzedniej reformy emerytalnej? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę z KRUS, w tym – wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Emerytura z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała właśnie, że w III kwartale 2017 roku wiek emerytalny (podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 roku), wyniesie 61 lat i 3 miesiące dla kobiet, oraz 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn. To jednak ostatni kwartał obowiązywania podwyższonego wieku emerytalnego. Od 1 października, emerytura z KRUS i ZUS (bo reforma emerytalna dotyczy obu ubezpieczycieli) będzie się należeć po skończeniu odpowiednio 60 w przypadku mężczyzn i 65 lat w przypadku kobiet.

Zobacz też: Emerytura po mężu – ile procent otrzyma żona

Wiek emerytalny rolników

KRUS wyszczególnia, że w związku z tym o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Przeczytaj też: Emerytury w Europie. W których krajach są najwyższe?

Emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała też, że osoby które chcą uzyskać emeryturę KRUS, poza osiągnięciem samego wieku emerytalnego, muszą się legitymować przynajmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, biorąc pod uwagę wyłącznie ubezpieczenie rolnicze.

Komunikat Kasy przypomina także, że prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek samego zainteresowanego. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Czytaj też: Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?

Wcześniejsza emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione. Od tej daty zmienią się na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Ponadto KRUS informuje, że rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Sprawdź też: Odprawa emerytalna – jak obliczyć jej wysokość