Emerytura pomostowa należy się osobom, które wykonywały pracę w ciężkich warunkach, ale z różnych powodów nie nabyły uprawnień do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Sprawdź co się zmieni w emeryturach pomostowych wraz z wejściem w życie przepisów obniżających wiek emerytalny, co nastąpi 1 października 2017 roku. W jakim wieku będzie można zamienić emeryturę pomostową na zwykłą?

Przeczytaj również:  Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy po zmarłym bliskim? Rady prawnika

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest specjalnym świadczeniem, przysługującym osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 roku i spełnia następujące warunki:

 • skończyła przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn,
 • wykonywała prace w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku,
 • wykonywała prace w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku,
 • udowodniła przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
 • udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • rozwiązała stosunek pracy.

Za świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wymagane od osób ubiegających się o przyznanie emerytury pomostowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje dokumenty potwierdzające ten fakt, wystawione przez byłego pracodawcę lub organy założycielskie zlikwidowanych zakładów pracy, w tym byłe Ministerstwo Gospodarki i Agencję Nieruchomości Rolnych.

Czytaj też: Emerytury mundurowe – wojskowe i policyjne – zmiany

Emerytury pomostowe zmiany

Co zmieni się w emeryturach pomostowych od 1 października 2017? Świadczenia te pobiera się do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – dziś jest to ponad 61 lat w przypadku kobiet i ponad 66 lat w przypadku mężczyzn. Wiek emerytalny rośnie stopniowo od ponad 4 lat – docelowo miał osiągnąć pułap 67 lat dla obu płci. Wiemy już, że tak się nie stanie. 1 października dojdzie do obniżenia wieku emerytalnego do odpowiednio 60 i 65 lat. Tym samym:

 • pomostowa emerytura,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenie przedemerytalne

będą co do zasady przysługiwały do dnia przed 60 (u kobiet) lub 65 urodzinami (u mężczyzn).

Przeczytaj także: Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS?

Co to oznacza dla osób, które dziś mają na przykład 61 (kobiety) albo 66 (mężczyźni) lat, a które w związku z podniesieniem wieku emerytalnego wciąż są na pomostowej emeryturze? Dzięki nowej ustawie wszystkie te osoby będą mogły przejść już 1 października na zwykłą emeryturę.

ZUS emerytury pomostowe

Trzeba jednak pamiętać, że nie stanie się to automatycznie, a jedynie na wniosek emeryta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – aby uzyskać prawo do powszechnej emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy ustanie prawo do emerytury pomostowej, czy też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo świadczenia przedemerytalnego, należy złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń , ZUS nie przyzna emerytury z urzędu, bez złożenia wniosku.

Nie oznacza to jednak, że osoby które nie złożyły wniosku, utracą 1 października prawo do jakichkolwiek świadczeń. Do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego, będą wciąż mogły pobierać pomostową emeryturę.

Ze szczegółów technicznych warto pamiętać, że zamiana emerytury pomostowej na „zwykłą”, będzie się wiązać z wydaniem nowej legitymacji emeryckiej, starą należy zwrócić do ZUS.

Czytaj także: Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek – zasady

Wysokość emerytury pomostowej

 Wysokość emerytury pomostowej, czyli wcześniejszej emerytury, jest zależna od kilku czynników. Przy obliczaniu jej kwoty pod uwagę brane są:

 • wysokość zarobków przez cały okres składkowy,
 • długość stażu pracy,
 • kwota składek z indywidualnego konta ZUS,
 • termin złożenia wniosku.

Zobacz też: