Dom dziennego pobytu to miejsce, w którym dzień mogą spędzić osoby starsze i samotne. Dzienny dom seniora to odpowiedź na jedno z większych wyzwań współczesności – gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Na budowę i wyposażenie domów dziennego pobytu dla osób starszych pieniędzmi sypnął rząd, również przedsiębiorcy i fundacje coraz chętniej decydują się na otwieranie prywatnych domów dziennego pobytu dla osób starszych. Oprócz tego, że jest to humanitarne oraz zgodne z zasadami solidarności społecznej i międzypokoleniowej, może też być dom dziennego pobytu niezłym pomysłem na biznes.

Dom dziennego pobytu

Dom dziennego pobytu jest miejscem dla osób starszych, samotnych i chorych. Aktywizuje społecznie i indywidualnie. Pomaga zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dom dziennego pobytu oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. W domu dziennego pobytu zazwyczaj można spędzić około 8 godzin na dobę.

Domy dziennego pobytu działają w dwóch formach – państwowe (a właściwie samorządowe) podlegają lokalnym ośrodkom pomocy społecznej, prywatne zaś są zakładane przez osoby indywidualne, fundacje i stowarzyszenia. Samorządowe domy dziennego pobytu są zazwyczaj bezpłatne, aczkolwiek często podopieczni musza pokryć koszty wyżywienia. W prywatnych domach dziennego pobytu dla osób starszych stawki za dzień pobytu są bardzo zróżnicowane, często ustalane indywidualnie.

Sprawdź: Środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) – czym jest?

Dzienny dom pomocy społecznej – ­jak się dostać?

Domy dziennego pobytu podlegające pod MOPS-y zazwyczaj kierują się podobnymi zasadami. Dla przykładu – aby dostać się na zajęcia do domu dziennego pobytu w podłódzkim Zgierzu, należy mieć ukończone 60 lat oraz zgłosić się do pracownika socjalnego w lokalnym MOPS, gdzie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i wydana decyzja umożliwiająca korzystanie z oferty miejscowego domu dziennego pobytu.

Dom dziennego pobytu – oferta

Typowy dom dziennego pobytu oferuje możliwość przebywania seniorów w swoim gronie, zazwyczaj we wspólnej sali, a także terapię zajęciową i ruchową, pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych pasji i zainteresowań, możliwość oglądania telewizji, korzystania z komputera, wyjścia do kina, teatru, muzeum.

Bardzo wiele domów dziennego pobytu ma w swojej nazwie człon „WIGOR” albo „PLUS”. Pochodzą one od nazw dwóch rządowych programów, a ramach których budżet państwa dofinansowuje samorządy planujące otarcie domów dziennego pobytu. O szczegółach obu programów powiemy więcej za chwilę, natomiast teraz przyjrzyjmy się temu, jak funkcjonują i jak można założyć prywatne domy dziennego pobytu dla osób starszych.

Zobacz: Dom opieki (seniora) – rodzaje, koszty pobytu

Dom dziennego pobytu dla osób starszych – jak otworzyć?

W świetle nieuchronnych zmian demograficznych, a przede wszystkim zjawiska gwałtownego starzenia się społeczeństwa, otwarcie prywatnego domu dziennego pobytu dla osób starszych wydaje się… dobrym interesem, aczkolwiek z początku wymaga on sporych inwestycji.

Otwarcie prywatnego domu dziennego pobytu dla osób starszych wymaga specjalnego zezwolenia od wojewody. Aby je uzyskać, należy spełniać wymogi zapisane w ustawie o pomocy społecznej, mieć zapewnione dobre warunki lokalowe oraz możliwość zapewnienia wyżywienia, świadczenia pomocy medycznej, higienicznej, a nawet pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Prawo do prowadzenia prywatnego domu dziennego pobytu dla osób starszych mają:

  • osoby fizyczne,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje.

Wymagane od założyciela (właściciela) jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której będzie prowadzony dom dziennego pobytu oraz zaświadczenie o niekaralności. Wojewoda musi otrzymać również biznesplan i koncepcję prowadzenia ośrodka.

Czytaj też: Hospicjum domowe – na czym polega, jak załatwić?

Dzienny dom seniora – WIGOR i Plus

W marcu 2015 roku rząd przyjął program Senior-WIGOR. W jego ramach do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planowało wydać 370 milionów złotych na utworzenie nowych domów dziennego pobytu. W pierwszym okresie zainteresowanie było jednak umiarkowane, w ramach edycji 2015 na program przeznaczono 25 mln zł, a wydatkowano jedynie ok. 21 mln zł (83%). W roku z dostępnych 40 mln zł, wydano na domy dziennego pobytu 11 mln zł (28%). Skutkiem tego zaproponowane już w 2016 roku zmiany polegające między innymi na:

  • podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”;
  • podwyższeniu maksymalnego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca dla domów Senior+ z 200 do 300 zł miesięcznie;
  • obniżeniu wymogów dotyczących minimalnego standardu warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.

Wspomniana nazwa „Dzienny Dom Senior +” nie jest przypadkowa, w międzyczasie zmienił się rząd, który lubi nazwy swoich programów okraszać plusem (np., 500+, Mieszkanie+), to i program Senior WIGOR zmienił się w program Senior +.

Sprawdź też: Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – jak uzyskać, komu przysługuje?

Dzienny dom seniora – plany

W wydanym komunikacie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, że zaproponowane w 2016 roku zmiany zaowocowały pozytywnym odbiorem samorządów, czego efektem jest wysokie zainteresowanie programem w 2017 roku. W ramach edycji 2017 Programu zgłoszonych zostało ponad 300 ofert. Do końca 2017 roku w całej Polsce otworzonych zostanie ponad 130 nowych placówek domów dziennego pobytu. Dofinansowane zostały także 124 już istniejące placówki. Łącznie, w Polsce, na koniec 2017 będzie działo ok. 260 placówek „Senior +” zapewniających ok. 7000 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

Program ma jednak nabrać prawdziwego rozmachu w latach przyszłych. Obecnie zapotrzebowanie samorządów w 2018 roku szacuje się na 77 milionów złotych, co mieści niemal idealnie w zaplanowanym przez rząd limicie 80 mln zł. Również w latach 2019 i 2020 na program Senior+ ma być wydawane po 80 mln zł rocznie.

Zobacz: Grupa wsparcia – dla osób samotnych i w depresji