100 centrów „Senior-WIGOR” jeszcze w tym roku – tak brzmią plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodki te mają stanowić połączenie gabinetu rehabilitacyjnego z domem pomocy społecznej i uniwersytetem trzeciego wieku. Kompleksowe podejście do potrzeb seniorów zatem gwarantowane.

A to dopiero początek!

Na realizację projektu w bieżącym roku resort przeznaczy 20 mln złotych. Do końca 2020 ma ich jednak wydać aż 360 mln. O dofinansowanie do powstania klubów lub dziennych domów mogą starać się wszystkie samorządy – szczególnie zachęcane do udziału w projekcie są te wiejskie. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego będzie wynosiła 100 tys. złotych, co musi stanowić 80% całkowitej sumy. Wymagane jest zatem 20 % wkładu własnego. Ponadto możliwe jest również otrzymanie dotacji na utrzymanie placówek – rząd pokryje wtedy 1/3 kosztów z nim związanych.

Mimo że istnieje niebezpieczeństwo, że na przystąpienie do projektu będą sobie mogły pozwolić jedynie bogatsze gminy, to dobrze, że taka inicjatywa powstała. Aktywizacji i wsparcia seniorów przecież nigdy dość.

fot. Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora