W tutejszej gotyckiej farze, w srebrnym relikwiarzu, spoczywają fragmenty głowy świętego Walentego. Fakt ich posiadania sprawił, że w 2002 roku okrzyknięto Chełmno miastem zakochanych.

Zwyczaj obchodzenia walentynek 14 lutego (w dzień śmierci świętego) wywodzi się z czasów średniowiecza. Do Polski dotarł jednak dopiero w latach 90. XX wieku.

Urocze miasteczko przyciąga w lutym tłumy turystów z całego kraju. Jest to znakomita promocja miasta, która procentuje przez kolejne miesiące.

Chełmno warto jednak odwiedzić nie tylko w dniu zakochanych. Wspaniale prezentuje się od strony Wisły. Położone na wysokiej skarpie pyszni się gotycką architekturą. Znajduje się tu aż sześć średniowiecznych budowli sakralnych, z czego największą jest wspomniany wcześniej kościół farny. Zachował się też średniowieczny układ urbanistyczny i otaczające miasto mury obronne.

Chełmno leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, wraz z innymi hanzeatyckimi kiedyś miastami z terenu Danii, Niemiec i Polski. Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej wspaniałe średniowieczne budowle odzyskują swoją świetność.

Chełmno4

Symbolem miasta jest jednak już nie gotycki, lecz renesansowy ratusz. Jeden z piękniejszych w Polsce. Stoi na Rynku, gdzie skupia się życie towarzyskie chełmnian. W samo południe z wieży ratusza rozbrzmiewa hejnał.

Kto ponad zachwyty architekturą przedkłada piękno przyrody, ma możliwość spaceru plantami, gdzie po trudach wędrówki można przysiąść na ławce zakochanych.

Jak co roku, organizatorzy Walentynek Chełmińskich przygotowali wiele atrakcji. Repertuar jest zróżnicowany – od imprez muzycznych i plastycznych, poprzez literaturę, poezję, aż do doznań kulinarnych. Seniorzy znajdą z pewnością także coś dla siebie.

Pakujmy torby podróżne i spotkajmy się 14 lutego w mieście zakochanych.

Chełmno