Stowarzyszenie EUROPA zaprasza osoby starsze mieszkające w Białymstoku do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli im na naukę obsługi komputera i korzystania z zasobów internetu.

Projekt e-Senior dedykowany jest dla osób starszych (kobiety 60+, mężczyźni 65+) z miasta Białystok. Jest to kurs obsługi komputera oraz internetu dla osób w wieku produkcyjnym, będących na rencie lub emeryturze. Każdy senior, który dobrowolnie zgłosi swój udział w szkoleniu, będzie mógł swobodnie korzystać z komputera i wykorzystywać możliwości wirtualnej sieci.

Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach, w profesjonalnych pracowniach komputerowych. Kurs zostanie specjalnie dopasowany do osób w wieku poprodukcyjnym.

Uczestnicy nabędą umiejętność podstawowego posługiwania się komputerem w praktycznych zastosowaniach takich jak: sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu, wysyłanie listów elektronicznych, przeglądanie stron internetowych. Szkolenie prowadzane będzie metodami warsztatowymi z dostępem do internetu.

Uczestnik projektu e-Senior w celu wzięcia udziału w szkoleniu powinien dokonać wpłaty w wysokości 15 zł.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia EUROPA.

Kontakt:

tel.: 85 74 89 102
e-mail: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl