Centrum Seniora w Białymstoku, a także Magda Kupryjanowicz we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zachęcają mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konkursie literackim “Wspomnienia nie do podrobienia”.

Konkurs jest częścią projektu BIAŁOSTOCZANIE, którego celem jest przygotowanie spektaklu teatralnego przedstawiającego 50 lat historii Białegostoku (lata 1939-1989) z perspektywy jego mieszkańców. Spektakl powstać ma w ramach Sceny PracOFFnia, stworzonej przez Teatr Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w celu prezentacji młodych, niezależnych i aktywnych twórców.

Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny być mieszkańcami Białegostoku lub być związane z miastem w latach 1939-1989. W konkursie mogą wziąć udział teksty składające się ze wspomnień spisanych przez mieszkańca lub powstałe w ścisłej współpracy z osobą, której wspomnienia są w nich opisywane (np. członkowie młodszego pokolenia, spisujący wspomnienia starszego pokolenia w rodzinie).

Konkurs kierowany jest zarówno dla amatorów, jak i osób piszących na co dzień. Głównym celem konkursu “Wspomnienia nie do podrobienia” jest promocja twórczości literackiej mieszkańców Białegostoku, a także zwrócenie uwagi na unikatową wartość poznawczą i artystyczną ich wspomnień.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 21 sierpnia 2015 roku:
– w formie papierowej (rękopis, wydruk komputerowy) wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową (do pobrania na stronie konkursu)
na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, z dopiskiem “Wspomnienia nie do podrobienia”

– w formie elektronicznej (dokument w dormacie .doc, .odt lub skan rękopisów w formacie PDF) wraz z kartą zgłoszeniową w treści maila (do pobrania
na stronie konkursu), na adres e-mail: wspomnienia.nie.do.podrobienia@gmail.com

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 26 września 2015 roku. Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora.