Centrum Seniora w Białymstoku zachęca seniorów do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Centrum Seniora w Białymstoku serdecznie zachęca osoby po 60. roku życia do udziału w bezpłatnych zajęciach, m.in. kursie językowym “Język obcy nie jest nam obcy”, zajęciach komputerowych „Senior on-line” (w wymiarze 30 godzin), warsztatach rękodzieła „Arcydzieło to rąk dzieło” czy „Warsztatach integracyjnych” (gry stolikowe i zabawy logiczne typu domino, scrabble, chińczyk, warcaby szachy etc. oraz warsztaty muzyczne).

Raz w miesiącu będzie można uczestniczyć w prelekcjach i wykładach obejmujących m. in zagadnienia dotyczące profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania się w ramach spotkań z dietetykiem/diabetologiem, spotkania z wizażystką/stylistką dotyczącą poprawy wizerunku osób starszych, spotkanie z ratownikiem medycznym i inne.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Podlaskie Stowarzyszenie HR.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Euroschool – Perfect w Białymstoku przy ul. Upalnej 1a, tel. 85 6635331. W celu zgłoszenia należy pobrać kartę zgłoszeniową, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Euroschool-Perfect (w godzinach od 16.00 do 20.00).

Do pobrania regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.