W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra nie tylko dla najmłodszych, lecz po raz pierwszy także dla najstarszych. – Od kilku lat myśleliśmy o tym, by poruszyć ten ważny dla nas wszystkich temat. Po dwóch dekadach działania w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy – przyznają organizatorzy zbiórki. Poprzednia edycja Orkiestry koncentrowała się głównie na opiece medycznej nad wcześniakami. W zbiórce uczestniczyło 120 tys. wolontariuszy, zorganizowanych w około 1700 sztabach. Na zakup najnowocześniejszych urządzeń służących ratowaniu życia noworodków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą udało się zebrać w sumie ponad 50 mln zł. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem “Dla ratowania dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”, a zebrane pieniądze zostaną podzielone.

Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy WOŚP - wyjaśnia

Połowę wykorzystamy na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do kilku wybranych placówek w każdym województwie

To nie jedyna nowość. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zlecone zostało przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat proponowanego celu zbiórki. Poparło go aż 91 procent ankietowanych.

Starość to problem młodych

Eksperci są zgodni, że w Polsce istnieje zdecydowanie za mało oddziałów geriatrycznych w stosunku do zapotrzebowania.

Liczba geriatrów w Polsce jest najmniejsza w Europie: jeden lekarz tej specjalności przypada na pięć tys. mieszkańców (ok. 10 razy mniej niż np. w Czechach czy Słowacji). – Dramatycznie wygląda również liczba tzw. łóżek geriatrycznych. W związku z niekorzystnymi zasadami kontraktowymi, zainteresowanie jej zwiększeniem jest niewielkie. Gorzej – często miejsca te są likwidowane lub przekształcane w łóżka internistyczne

– mówi prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, a zarazem kierownik Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To właśnie dlatego WOŚP w tym roku – jako jeden z głównych celów – obrał poprawę standardu łóżek geriatrycznych, których w Polsce jest ok. 500, w tym ponad 200 w województwie śląskim, gdzie znajduje się jedyny szpital geriatryczny w naszym kraju.

Są regiony, gdzie w ogóle takich łóżek nie ma. Należy do nich m.in. województwo mazowieckie. Warto również podkreślić, że to, iż gdzieś leczone są lub hospitalizowane osoby starsze, nie oznacza jeszcze, iż poradnia czy oddział, w których to się dzieje, są jednostkami geriatrycznymi. Osoby starsze chorują inaczej. I tak jak pediatria przeznaczona jest dla dzieci, tak geriatria – dla osób starszych

– przyznaje prof. Wieczorowska-Tobis. Oj, będzie się działo! Na szczęście tegoroczny cel WOŚP to nie jedyne światełko w tunelu jednej z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. – Od kilku lat przy ministrze zdrowia działa Rada ds. Gerontologii, której przewodniczącą jest prof. Barbara Bień. Zadaniem rady jest upowszechnianie opieki geriatrycznej w Polsce – mówi prof. Wieczorowska-Tobis. I wylicza osiągnięcia rady, do których należy m.in. przygotowanie standardów opieki geriatrycznej w Polsce oraz włączenie podstaw geriatrii do obowiązkowego programu kształcenia lekarzy. Nowe programy wprowadzane są od bieżącego roku akademickiego, co oznacza, że wszyscy ci, którzy jesienią rozpoczęli studia medyczne, będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu geriatrii. Do tej pory z tematyką tą zapoznawali się jedynie studenci wydziałów lekarskich uczelni w Białymstoku, Bydgoszczy i Krakowie. – Do osiągnięć polskiej geriatrii należy również zakończony niedawno program badawczy PolSenior, który dotyczył aspektów medycznych, psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych starzenia się ludzi w naszym kraju. To unikatowy w skali światowej program charakteryzujący polską starość – mówi prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Jak podkreślają organizatorzy WOŚP, te wszystkie działania to wciąż zbyt mało przedsięwzięć w stosunku do potrzeb. Odnosząc się zaś do 13 stycznia, daty kolejnej akcji, apelują: “niech nie będzie to tylko jeden dzień, ale cały rok naszych wytrwałych starań, aby polepszyć los wnuczków oraz ich dziadków”. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra nie tylko dla najmłodszych, lecz po raz pierwszy także dla najstarszych. – Od kilku lat myśleliśmy o tym, by poruszyć ten ważny dla nas wszystkich temat. Po dwóch dekadach działania w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy – przyznają organizatorzy zbiórki. Poprzednia edycja Orkiestry koncentrowała się głównie na opiece medycznej nad wcześniakami. W zbiórce uczestniczyło 120 tys. wolontariuszy, zorganizowanych w około 1700 sztabach. Na zakup najnowocześniejszych urządzeń służących ratowaniu życia noworodków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą udało się zebrać w sumie ponad 50 mln zł.