E-book "Bezpieczny internet krok po kroku"

Poradnik nie tylko dla seniora

Co znajdziemy w e-booku?

Internet może znacząco poprawić jakość naszego życia: ułatwić kontakty z bliskimi, pomoże zdobyć nowych znajomych, uzyskać ciekawe informacje, przeczytać interesującą książkę, szybko załatwić przelew w banku. W ebooku znajdziemy odpowiedź, jak to wszystko zrobić BEZPIECZNIE:

1 Jak chronić swój komputer przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem?
2 Jak pozbyć się spamu i bezpiecznie korzystać z poczty elektronicznej?
3 Jak przeglądać strony internetowe i nie zostawiać po sobie wrażliwych danych?
4 Jak korzystać ze sklepu internetowego i banku online?
5 Jak i gdzie przechowywać zdjęcia i inne dokumenty?

Wpisz swój adres email,
by otrzymać bezpłatny e-book


Nagłówek


Partnerzy e-booka


Instytucje przyjazne seniorom
Centrum Inicjatyw Senioralnych

zlokalizowane w Poznaniu centrum za cel stawia sobie poprawę jakości życia seniorów. Przez różne akcje i kampanie zachęca ich do uczestniczenia w życiu społecznym i rozwoju. Do programów i akcji, które realizuje, należą: Poznański Wolontariat 50+, Targi Aktywni 50+, Senioralni.Poznań czy Kampania SeniorWFormie.

Szkoła @ktywnego Seniora

kompleksowy program, który od 2007 roku realizują wspólnie na rzecz seniorów Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. S@S szczególny nacisk kładzie na trzy obszary: kulturę, nowe technologie oraz świadomość obywatelską.

Akademia 50+ w Poznaniu

miejsce stworzone dla aktywnych osób w wieku 50+. Ponad kilkaset osób korzysta z szerokiej oferty zajęć i spotkań, wśród których są zajęcia komputerowe, językowe, ruchowe czy spotkania z ciekawymi gośćmi.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

opolska biblioteka nie koncentruje się tylko na udostępnianiu własnych zbiorów. Dba o ułatwienie dostępu do literatury. Wychodzi naprzeciw potrzebom seniorów, poszerzając swoją ofertę i organizując różne akcje. Udostępnia audiobooki i ebooki wraz ze sprzętem do korzystania. Od niedawna prowadzi projekt "Aktywni, twórczy, otwarci 50+".

Wrocławskie Centrum Seniora

jednostka miejska, platforma wymiany informacji dotyczących najstarszych mieszkańców miasta Wrocławia. Bierze udział w organizacji licznych wydarzeń dla seniorów. Wspiera kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. Realizuje długofalowe projekty, jak Wrocławska Karta Seniora, Miejsce Przyjazne Seniorom, Akademia Rozwoju Seniora czy Dni Seniora.